60 năm cuộc đời

____________D__________________A7_
Anh ơi có bao nhiêu? sáu mươi năm cuộc đời
____________G___________________D_
Hai mươi năm đầu, sung sướng không bao lâu
___________F#m_______________G_
Hai mươi năm sau, sầu vương cao vời vợi
___A7____________D_
Hai mươi năm cuối là bao
_D________________________
Ớ là thế! đời sống không được bao
____A7______________D_
Ớ là bao! đời không lâu là thế
_______A7_______________D_
Ớ được bao năm sống mà yêu nhau
____________D__________________A7_
Anh ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời
_________G_______________D_
Khi xa anh rồi em biết yêu thương ai
__________F#m_____________G_
Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời
____A7__________D_
Anh ơi ta sống được bao