Ai đưa em về

_____G_________Em_
Đêm nay ai đưa em về
________C___________Am_
Đường khuya sao trời lấp lánh
_________________D7_
Đêm nay anh đưa em về
___________________G_
Mắt em sao chiếu long lanh
_____G_________Em_
Đêm nay khi em đi rồi
________C_____________Am_
Đường khuya riêng một mình tôi
_______________D7_
Đêm nay khi em đi rồi
________________G____G7_
Tôi về đếm bước lẻ loi
_________C___
Người yêu ơi trong tình muộn
_________G__
Người yêu ơi trong tình buồn
_________A__________D7_
Trọn tình yêu ta đã trao nhau
_____________G___G7
Hãy quên niềm đau
________C____
Thời gian ơi xin dừng lại
________G__
Thời gian ơi xin dừng lại
___________A_
Cho đôi tình nhân
___________A_
Yêu trong muộn màng
—————–D7
Đừng khóc ly tan

______G_________Em_
Đêm mai ai đưa em về
______C_________Am_
Mình em trên hè phố vắng
________________D7_
Đêm mai ai đưa em về
________________G_
Mắt em lệ ướt long lanh
______G___________Em_
Đêm mai không ai đưa về
______C___________Am_
Người ơi xin đừng hờn dỗi
________________D7_
Đêm mai cô đơn đi về
__________________G___G7_
Xin người hãy nhớ tình tôi