Bạc trắng lửa hồng

________________________Am_
Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao?
_________________________E7_
Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao
_________________E7_
Tình anh như áng mây cao
_________________Am_
Tình em như ánh trăng sao
________________________E7_
Cớ sao mình chẳng được gần nhau?

_C______________________Am_
Cuộc sống kim tiền chia cách đôi ta
_F________________________E7_
Bạc trắng lửa hồng, nên đời thêm xa
____________________G_
Đường anh sương gió bao la,
____________________Am_
Đường em thêu gấm, thêu hoa
_________________________Am_
Đớn đau này muôn kiếp không nhòa

________________________________Dm_
Hẹn ước nhau chi, cho một người ôm mối hận
___________________E7__________________C_
Nhìn theo một chiếc xe hoa, trăm năm biết có duyên gì
__________________E7_
Gian truân nếu có qua cầu
__________________Am_
thì hợp tan duyên số mà thôi...

_______________________Am_
Một bước xa rời muôn kiếp ly tan
_F____________________________E7_
Một cánh thiệp hồng khiến người sang ngang
_____________________G_
Mười hai bến nước thênh thang
_________________F_
Từ nay đôi nẻo quan san
______________________Am_
Khóc cho đời bạc trắng lửa hồng...