Chuyện ba người

_____C____________G7_
Một người đi với một người
__________Dm_________C_
Một người đi với nụ cười hắt hiu
___G7____________Em_
Hai người vui biết bao nhiêu
____________Dm___________C_
Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn

_____C_____________Dm_
Giữa đường cơn gió lặng thinh
_________________Em___________G7_
Nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao
___Dm____________G7_
Ba người chẳng biết làm sao
_________________________C_
Khi không có kẻ buồn thiu đứng nhìn

___F____________Am_
Bởi lòng đã trót nặng thương
__________Em________________
Thôi ta đứng lại nhường đường anh qua
_____G_____________
Người đi vui với một người
_____________B_____________Am__
Biết chăng một người đang cười mà đau

__________________Dm_
Dù sao cũng mối duyên đầu
_________G___________E7_
Dù sao em cũng qua cầu là xong
___Am____________E7_
Bây giờ chẳng biết làm sao
___________________Am_
Lẽ nào ngặp lại lẽ nào làm ngơ

____C_____________Dm_
Nhà anh một bức tường thưa
____________G_______________
Chiều nay nhớ quá thẫn thờ bước qua
___Dm_____________Em_
Để nghe được tiếng anh cười
_________G___________C_
Để nghe tôi rót một hơi thở buồn