Con đường mang tên em

_Cm__________________
Trở lại chuyện hai chúng mình
___Bb____G7__________Eb_
Khi em với anh vừa biết đam mê
__________Gm_
Tình yêu tràn trề
________________________________G7_
Đường mòn đêm vắng bước chân êm nhớ tên

_______________Cm_
Rồi thời gian qua lối này
___Bb_____G7___________Eb_
Khi tay trắng tay, buồn vác lên vai
_____________Cm_
hành trang đường dài
_______________________Cm_
Vì đời nên ra mắt giai nhân cho đời
_Cm7____Cm______Eb_____Ab_
Nghe buốt giá lúc nửa đêm nhớ thêm
_______Cm___________
lửa ngun ngút gọi yêu về tim

____G7____________Ab_
Con đường tình sử nằm đây
___________Cm____________
đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa
___________Eb_________Cm_
Đường chẳng riêng hai chúng mình
____Eb________Cm__________
Nên khi vắng anh đường đã thay tên
___________Cm_
Còn chăng kỷ niệm
___________Eb____________Cm_
lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm