Dấu chân kỷ niệm

____________Am________________________
Chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi
_________________E_
Như dòng suối tình êm ái
___Am__Dm__________Am_
Có anh và em còn ai còn ai nữa
__________________Am_
Đã yêu nhau trong cuộc đời
____________________C_________Dm_
Chuyện mình từ một chiều dừng chân trú mưa
______Dm7_____________E7_
Ta bên nhau nhìn công viên lá đổ
_______________________Am__G________C_
Tuy chưa quen mà sao tình như đã, dẫu ngoài còn e

__________Am____________________
Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em
_________________E_
Cho mình kết lời hẹn ước
___Am___Dm______________Am_
Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách
_______________Am_
Mấy ai không rơi lệ sầu
________________C_________Dm_
Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương
______Dm7________E7_
Em ra đi về bên kia cõi đời
________________________Am__G________Am_
Xe tan lăn buồn trong lòng phố vắng, khóc em âm thầm...

________C______Am________Dm_
Ôi! Em về đâu? Vùi lấp mối duyên đầu
________F_______G___________E_
Em ơi còn đâu? Tuổi xuân mình đang chớm
_Am_____C_____Am_____Dm_
Nay em về đâu? Về thế giới xa nào?
_________E7_________Am_
Cho đời hiu hắt như nghĩa trang

__________Am_____________________
Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa
_________________E___
Nghe làn gió buồn xao xác
___Am____Dm______________Am_
Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió
__________________Am_
oán than khóc duyên ban đầu
_______________C_________Dm_
Nầy là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen,
___________Dm7___________E7_
Đây công viên chiều xưa thêu mối tình,
___________________________Am_
Nay không em vườn hoang buồn xơ xác,
_G_________Am_
nghĩa trang lạnh lùng...