Nhỏ ơi (F#m)

______F#m_____E________C#m_______F#m_
Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay
______F#m________E______E_________A_
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên
____F#m_______E______E_______C#m___F#m_
Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi
______F#m_____E_______C#m________F#m_
Lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay
______F#m_____E_______E__________F#m_
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
____F#m_______E______E_______C#m___F#m_
Ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi
____F#m_________E________E________C#m_
Lần này, nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa
______F#m_______E______F#m_____E_____F#m_
Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi
____F#m_______E_______C#m_________F#m_
Còn gì đâu hỡi nhỏ, trong nắng chiều phôi phai
____F#m_______E_____E______A_
Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô
_____F#m_____E____E_______C#m____F#m_
Nụ cười là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi.
_____F#m_____E______C#m_________F#m_
Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai
_____F#m_____E______E_________A_
thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi
_____F#m____E_______E_________C#m____F#m_
Ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi