Nhỏ ơi (Dm)

______Dm_____C________Am_______Dm_
Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay
______Dm________C______C_________F_
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên
____Dm_______C______C_______Am___Dm_
Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi
______Dm_____C_______Am________Dm_
Lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay
______Dm_____C_______C__________Dm_
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
____Dm_______C______C_______Am___Dm_
Ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi
____Dm_________C________C________Am_
Lần này, nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa
______Dm_______C______Dm_____C_____Dm_
Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi
____Dm_______C_______Am_________Dm_
Còn gì đâu hỡi nhỏ, trong nắng chiều phôi phai
____Dm_______C_____C______F_
Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô
_____Dm_____C____C_______Am____Dm_
Nụ cười là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi.
_____Dm_____C______Am_________Dm_
Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai
_____Dm_____C______C_________F_
thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi
_____Dm____C_______C_________Am____Dm_
Ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi