Nối vòng tay lớn

Dm_________F_________Dm_
Rừng núi dang tay nối lại biển xa
_______Dm7____C____F____Dm_
Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà
____C____F_________Dm_
Mặt đất bao la, anh em ta về
____Gm____________Dm_____________A7_
Gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng
_______________C_____________Dm_
Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam

______A7_________Dm_
Cờ nối gió đêm vui nối ngày
_________F_____________
Giòng máu nối con tim đồng loại
________Dm__________A7_
Dựng tình người trong ngày mới
____________________Dm_
Thành phố nối thôn xa vời vợi
_________F_______________
Người chết nối linh thiêng vào đời
_______________Dm_
Và nụ cười nối trên môi.

_________F____________Dm_
Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
______Dm7______C_____F____Dm_
Ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi
____C_______F__________Dm_
Vượt thác cheo leo, tay ta vượt đèo
___Gm___________Dm__________A7_
Từ quê nghèo lên phố lớn, nắm tay nối liền
__________________C___________Dm_
Biển xanh sông gấm nối liền một vòng tử sinh