Sầu đông

__________Dm_________________Gm__
Chiều nay gió Đông về, dừng chân trên bến xưa
__________F_____________C__
Đời trai gió sương, về thăm cố hương
___________F_______________A7_____
Tìm bao nhớ thương, mà sao phố phường vắng
___________F__A7__Dm__
Tình sầu lạnh buốt đêm trường.

D_________D7__________Gm_
Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời
________________________F__
Biết đâu trên đường vạn nẽo từ ly
___________E7___________A__
Biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay
_________A7______________________
Mà tôi vẫn còn... nhớ... nhớ... nhớ... nhớ
___________Dm_
Phút giây ban đầu.

______________Dm_______________Gm___
Ngại ngùng bước chân buồn, em đã sang ngang rồi
____________F____________C__
Đành thôi nhớ mong, gởi theo gió Đông
__________F____________A7__________
Tình yêu giá băng vào nơi cuối trời... nhớ
___________F___A7_Dm_
Sầu Đông còn đến bao giờ.