Sầu lẻ bóng

_____Gm____________________Eb_
Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm
_________Bb________
Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ
Cm_____Gm________F_________D_
Mơ vui là lúc ngàn đắng cay... xé tâm hồn
____Gm_______________________Eb_
Tàn đêm tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu
____________Bb_______
Lòng mình thầm nhớ dĩ vãng
Cm________Gm_________________D7___Gm_
Đau thương từ lúc vừa bước chân, vào đường yêu..

____Eb____Bb_______________Gm____F__Gm_
Đêm ấy mưa rơi nhiều, giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu
____________Cm__________Bb______________Gm_
Tiễn chân người đi, buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly
___________Bb--Gm____________F_____
Nghe tim mình giá buốt, hồi còi xé nát không gian
___________Bb____________________________Bb__D_
Xót thương vô vàn, nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn êm
____Gm______________________Eb_
Mùa thu thương nhớ bao lần đi về có đôi
___________Bb____________
Mà người còn vắng bóng mãi
Cm____________________F__________D_
Hay duyên nồng thắm ngày ấy nay... đã phai rồi
__Gm______________________Eb__________Bb_____
Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên, đời việc gì đến sẽ đến
_Cm____________________________D7_Gm_
Những ai bạc bẽo mình vẫn không... đành lòng quên