Trên bốn vùng chiến thuật

_____________Am_____G______Am____C_______F_
Tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu giày, lửa thù no đôi mắt,
_F#m_________________C#m____D______________________Am_
chân nghe lạ từng khu chiến thuật, áo đường xa không ấm gió phương xa,
____________C__
nghìn đêm vắng nhà.

____________Am______G________Am_______
Mây mù che núi cao, rừng sương che lối vào
______C____________F___F#m_____________________C#m_
Đồng ruộng mông mênh nước. Đêm đêm nằm đường ngăn bước thù
___D_______________________Am__F_______Am_
Áo nhà binh thương lính, lính thương quê. Vì đời mà đi...

_______E_______________G__________
Gio linh đón thây giặc về làm phân xanh cây lá,
____________________Am_____________
Pleime gió mưa mùa,Tây Ninh nắng nung người,
_______C______________
mà trận địa thì loang máu tươi
_____Em____________________Am_
Đồng Tháp vắng bóng hồng, tôi yêu ai?

_____________Am_____G______Am_____C_________F_
Ân tình theo gót chân, bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lốc
_F#m__________________C#m_
xưng tao gọi mày thương quá gần.
____D________________________Am___F__________Am_
Bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng, của vạn người thân.