Vết chân tròn trên cát

________Dm________C__________Am_
Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn
___________Am__
cát trắng quê tôi
___________G_____________Dm_____Em
Anh thương binh vẫn đến trường làng vẫn ôm đàn
___________Em_________Am__
dạy các em thơ bài hát quê hương.
_____Am_____________Dm_____G
Bài hát có ngọn núi quê anh xa a … vời
_____Am______________Dm____G_
Bài hát có đồng lúa mênh mang câu .. hò
_____C_______________Em____Dm_
Bài hát có người lính đã hy sinh âm thầm
_________F______________G_______Em_______Am_
Cho hôm nay những gót chân son vui quanh dấu chân tròn.
_____C________________Dm____G_
Bài hát có trận đấu không quên bên đồi
_____Am_______________Dm_______G_
Bài hát có người lính biên cương thương mẹ
_____C______________________Em____Dm_
Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn.
____Em_____F_______________Am_
Để lại một bài ca trên cát trắng bao la .
__________Dm______C_
Vết chân tròn vẫn in hình
______________Am__________Am_
trên con đường mòn cát trắng quê tôi.
________G________________C_
Như bài ca anh viết trong thầm lặng
______________Dm_____________Em_
trên bờ cát không lời. Cứ hát mãi trong tôi
_____Dm_____C__________Am_
Hát mãi trong tôi ôi bài ca cuộc đời
______Em____Am____Em____Am_
cháy mãi trong tôi đốt mãi trong tôi.