Xuân này con không về

______________________C_
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
___________G_____________Am_
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
_____________Em__________C_
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
_____F____________C_
Nay én bay đầy trước ngõ
_______Em_________G_
Mà tin con vẫn xa ngàn xa
________________________C_
Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
_____________G____________Am_
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
____________Em_______________C_
Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
______F______________C_
Trông bánh chưng chờ trời sáng
_______G____________C_
Đỏ hây hây những đôi má đào
_____________F____________Dm_
Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
_________G_________________C_
Mái tranh nghèo không người sửa sang
__________Am____________G_
Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân
__________Dm____________C_
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai
______G__________Em_
Sẽ đem về cho tà áo mới
________G____________C_
Ba ngày xuân đi khoe xóm làng

_______________________C_
Con biết bây giờ mẹ chờ em trông
____________G_____________Am_
Nhưng nếu con về bạn bè thương mong
__________Em_______________C_
Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
_____F_____________C_
Không lẽ riêng mình êm ấm
______G_____________C_
Mẹ ơi con xuân này vắng nhà
__________G____________C_
Mẹ thương con xin đợi ngày mai…